Tin giáo dục

Khuyến học bằng bí xanh và khoai sọ

Khuyến học bằng bí xanh và khoai sọ

Đó là mục tiêu phấn đấu của chi hội khuyến học ở bản Phá Lõm, thuộc xã Tam Hợp, huyện Tương Dương (Nghệ An) cách biên giới Việt - Lào 16km, cách thị trấn Hòa Bình 38km, giao ...

Read More »